நாயன்மார்கட்டு அரசடிப்பிள்ளையார் ஆலயம்

மஹாகும்பாபிஷேகம் - 2017

இத்திருப்பணிகைள நிறைவு செய்து 2017ம் ஆண்டு தைமாதம் மஹாகும்பாபிஷேகம் செய்ய எம்பெருமானின் திருவருள் கைகூடியுள்ளது. இக்கைங்கரியம் நிறைவுபெற அடியார்கள் தங்களினால் இயன்ற நிதியுதவியோ பொருளுதவியோ செய்து விநாயகப் பெருமானின் திருவருளைப் பெற்றுக்கொள்வீர்களாகுக.
Go to பாலஸ்தாபனம்

பாலஸ்தாபனம்

எமது ஆலயத்தின் பாலஸ்தாபனம் 20.04.2016 புதன்கிழமை ஆலயமுதல்வர்கள் தலைமையில் சிவஸ்ரீ தி. ஜெயராஜ்குருக்கள் அவர்களினால் நிகழ்த்தப்பட்டது.

Go to திருப்பணி விஞ்ஞாபனம்

திருப்பணி விஞ்ஞாபனம்

ஆலய புனருத்தாரணப் பணிகள் இறையருளோடு சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகின்றன

Go to நிதி அன்பளிப்பு செய்தவர்களின் விபரம்

நிதி அன்பளிப்பு செய்தவர்களின் விபரம்

மஹாகும்பாபிஷேக திருப்ப்பணிக்கு நிதி அன்பளிப்பு செய்தவர்களின் விபரம்

Go to மஹாகும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம்

மஹாகும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம்

2017ம் ஆண்டு தைமாதம் மஹாகும்பாபிஷேகம் செய்ய எம்பெருமானின் திருவருள் கைகூடியுள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

Get in touch