மகோற்சவமும்

பங்குனி  ரேவதி நட்சத்திரத்தினை தீர்த்தமாகக் கொண்டு பத்து நாட்களுக்கு மகோற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது.