பஞ்சமுக விநாயகர் சபா மண்டபம்


எமது ஆலயத்திற்கான புதிய பஞ்சமுக விநாயகர் சபா மண்டபம் (தேவசபை) மற்றும் மகா மண்டபத்துக்கான சிமெந்து கூரை அமைப்பதற்குரிய திருப்பணி வேலைகள் நடைபெற்றுவருகின்றன.